شرکت پویا پرتو پیشرفته

USSD پرداخت

 

با توجه به استفاده روز افزون تلفن همراه و پيامک و استفاده از روش هاي جديد در حوزه سرويس هاي ارزش افزوده موبايل اين شرکت اقدام به توليد نرم افزار نوبت دهي USSD نموده است.

اين روش نيز به عنوان مکمل ساير روش هاي رزرو نوبت غيرحضوري و مکمل شيوه هاي سنتي رزرو نوبت مثل سيستم هاي رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک و رزرو اپراتوري در اختيار کاربران قرار مي گيرد.

مشخصات کلي سيستم رزرو USSD به شرح زير است:

امکان اخذ نوبت براي درمانگاه، کلينيک و پزشک

امکان حذف نوبت در سيستم رزرو غيرحضوري USSD

امکان رزرو نوبت با استفاده از شماره نظام پزشکي پزشک

با توجه به ارتباط و تبادل اطلاعات از طريق تلفن همراه، امکان اطلاع رساني نوبت، يادآوري نوبت هاي گرفته شده از طريق رزرو پيامکي و اطلاع رساني برنامه هاي کنسل شده پزشکان از طريق سامانه اطلاع رساني پيامک

امکان اعمال هرگونه محدويت براي نوبت دهي و رزرو بيمار يا کلينيک براي سامانه رزرو پيامک درمانگاه

امکان پرداخت غيرحضوري نوبت از طريق ماژول پرداخت USSD

برنامه ريزي و  بارگذاري اطلاعات سيستم رزرو پيامکي از طريق هسته مرکزي سامانه خودکار نوبت دهي سخن