شرکت پویا پرتو پیشرفته

محتویات با برچسب نوبت-دهی-پذیرش-درمانگاه

  • نوبت دهی پذیرش درمانگاه

      نوبت-دهی-پذیرش-درمانگاه

    نوبت دهی پذیرش درمانگاه

    //

    سامانه هوشمند نوبت دهی حضوری سریتا نرم افزاری قدرتمند برای نوبت دهی حضوری به بیماران است. به کمک نرم افزار نوبت دهی سریتا بیمار پس از دریاف … بیشتر