شرکت پویا پرتو پیشرفته

کنگره ها و سمینارها

همایش های پزشکی اسفندماه 96


2 الی 3 اسفند 1396- همایش روان پزشکی سالمندان   
2 الی 3 اسفند 1396- ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت  
2 الی 3 اسفند 1396- سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اورولوژی و نفرولوژی  
2الی 4 اسفند 1396- دهمین کنگره بین المللی استروک ایران   
2 الی 4 اسفند 1396- نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان     
2 الی 4 اسفند 1396- دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان    
2 الی 4 اسفند 1396- دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران   
2 الی 4 اسفند 1396- دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران   
3 الی 3 اسفند 1396- سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی  
3 الی 4 اسفند 1396- چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور   
3 الی 4 اسفند 1396- هفتمین سمینار سراسری دانشجویی اپتومتری ایران   
3 الی 4 اسفند 1396- اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش   
9 الی 9 اسفند 1396- پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل  
9 الی 10 اسفند 1396- هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی    
9 الی 10 اسفند 1396- چهارمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
9 الی 10 اسفند 1396- نخستین کنفرانس فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقا سلامت و تجارت   
9 الی 10 اسفند 1396- دومین همایش دوسالانه اختلال پردازش شنوایی (مرکزی)   
9 الی 10 اسفند 1396- چهارمین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران   
9 الی 10 اسفند 1396- دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت   
9 الی 11 اسفند 1396- دهمین سمینار گروه جراحان پلاستیک ترمیمی چشم ایران   
10 الی 10 اسفند 1396- کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   
10 الی 10 اسفند 1396- چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس   
10 الی 10 اسفند 1396- سومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در سرطان  
8 الی 11 اسفند 1396- ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران   
8 الی 11 اسفند 1396- ششمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران   
9 الی 10 اسفند 1396- نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی   
9 الی 11 اسفند 1396- چهارمین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   
9 الی 11 اسفند 1396- کنگره جراحی سرطان   
12 الی 13 اسفند 1396- هفتمین همایش سوختگی ایران   
15 الی 16 اسفند 1396- ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام  
15 الی 18 اسفند 1396- بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور   
16 الی 16 اسفند 1396- دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی   
16 الی 16 اسفند 1396- همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن   
16 الی 18 اسفند 1396- سومین کنگره بین المللی کولورکتال  
16 الی 18 اسفند 1396- بیست و یکمین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی مازندران 
17 الی 17 اسفند 1396- دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی