شرکت پویا پرتو پیشرفته

پشتيباني سخت افزاري

پشتيباني سخت افزاري

به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتريان سيستم  صف و نوبت دهي سريتا و سيستم رزرو سخن نگهداري مناسب از سخت افزارها در دستور كار قرار دارد. به همين منظور لازم است كه مراكز با رعايت

استانداردهايي از جمله استفاده از سيم استاندارد و انجام درست سيم كشي و داكت يا رايزر مناسب شرايط اجراي يك نصب مناسب را ايجاد نمايند. شايان ذكر است براي رعايت بهتر و بالا بردن عمر مفيد قطعات

توصيه اكيد مي شود برق دستگاه ها نيز از طريق سيستم UPS تامين گردد.واحد پشتيباني شركت پويا پرتو پيشرفته آماده ارائه خدمات سيستم نوبت دهي هوشمند به مشتريان سيستم هاي صف مي باشند.بي شك

براي رفع مشكلات ابتدا از طريق تلفن و سپس از طريق ريموت به مشتريان خدمات انجام  مي شود. در صورت نياز نيز شرايط براي اعزام كارشناس در محل نيز ميسر مي باشد. پيشنهاد اكيد همكاران ما براي

سرعت خدمات در حوزه سيستم صف عقد قرارداد پشتيباني مي باشد.