شرکت پویا پرتو پیشرفته

پشتيباني سامانه هاي نرم افزاري

پشتيباني سامانه هاي نرم افزاري

براي ارايه خدمات نرم افزاري در مورد سيستم نوبت دهي سريتا و سيستم رزرواسيون سخن كه شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامك، رزرو از طريق بات تلگرام

و رزرواز طريق اپليكيشن رزرو نوبت، راه هاي مختلفي براي خدمات دهي به مشتريان وجود دارد كه براي راحتي كاربران همكاران ما در واحد پشتيباني آماده ارائه خدمات سيستم

صف به مشتريان سيستم هاي نوبت دهي شركت پويا پرتو پيشرفته مي باشند.بي شك براي رفع مشكلات ابتدا از طريق تلفن و سپس از طريق ريموت به مشتريان خدمات انجام  مي شود.

پيشنهاد اكيد ما براي سرعت خدمات عقد قرارداد پشتيباني مي باشد.