شرکت پویا پرتو پیشرفته

پرداخت اینترنتی

این سامانه به منظور تسریع فرایند پذیرش بیمار در مراکز درمانی کشور مطرح بوده است.
این کار توسط دو روش پرداخت غیرحضوری و پرداخت حضوری قابل انجام است. در پرداخت غیرحضوری از طریق پرداخت الکترونیکی پس از انتخاب پزشک و رزرو نوبت تلفنی، رزرو نوبت اینترنتی، رزرو نوبت ابات تلگرام و اپلیکیشن رزرو نوبت، مراجعین می توانند اقدام به پرداخت غیر حضوری برای رزرو نوبت نمایند. با توجه به وجود ارتباط با HIS در هنگام مراجعه به کلینیک با توجه به سیتم های نوبت دهی حضوری درمانگاه و م یا کلینیک بیمار به راحـــتی و با کمترین زمان ممکن پذیرش و به سوی اتاق پزشکان هدایت می شود.در بخش سیستم نوبت دهی حضوری نیز این امر با فرایندهای حضوری پرداخت بدون مراجعه به گیشه پذیرش برای سیستم نوبت دهی سریتا فراهم شده است.