شرکت پویا پرتو پیشرفته

نمايشگر نوبت

مشخصات نمايشگر نوبت

براي نمايش نوبت بيمار در واحدهاي مختلف و هدايت مراجعين به باجه پذيرش يا مطب پزشک يا واحدهاي خدمات دهنده لازم است تا آخرين شماره نوبت فراخوان شده بيمار در نمايشگر نوبت نشان داده شود.

نرم افزار نوبت دهي هوشمند و سيستم صف يکپارچه وظيفه بارگذاري اطلاعات را در نمايشگرها و فضاهاي مختلف مرکز درماني به عهده دارد.

يکي از مهمترين ويژگي هاي اين نمايشگرها امکان کارکرد همزمان سيستم هاي مبتني بر سيستم عامل ويندوز يا اندرويد همزمان با هم مي باشد. از ديگر قابليت هاي شايان توجه عملکرد سامانه هاي نمايشگر هوشمند امکان کارکرد همزمان سيستم ها به صورت با سيم و بي سيم يا به صورت ترکيبي اين دو با هم فقط با يک هسته مرکزي مي باشد و عدم نياز به نصب چندين برنامه مجزا از هم و جزيره اي است. سلسله نمايشگرهايي که نرم افزار نوبت دهي با آن ها قابليت تبادل داده را دارد به شرح زير است:

1-نمايشگرهايLED  براي نمايش عدد آخرين شماره نوبت فراخوان شده سامانه نوبت حضوري

مشخصات فني:

 2-نمايشگر دات ماتريس LED به عنوان نمايشگر عددي جهت نمايش آخرين شماره فراخواني شده به واحد مورد نظر

 3-ماتريس نمايش 28*10 با نماي طوسي و نور قرمز رنگ در ابعاد نرمال شده 22*10 سانتي­متر مربع

   

4- قاب A.B.S به رنگ مشکي با ابعاد نرمال شده 30*20 سانتي­متر مربع با پايه PVC

 

نمايشگرهاي LCD  براي نمايش عدد ظرفيت هاي باقي مانده پذيرش براي کلينيک هاي مختلف

مشخصات فني:

 *نمايش نام پزشکان و تخصص پزشک روي نمايشگرهاي سانترال و نمايش ظرفيت پر شده يا باقي مانده نوبت کلينيک

قابليت نمايش شماره اتاق، نام پزشک، تخصص پزشک، ساعت حضور، تعداد کل پذيرش به همراه درج زير نويس

امکان انتقال اطلاعات  به صورت بي سيم يا باسيم

بدون محدوديت در ابعاد و يا برند نمايشگر LCD TV

 

نمايشگرهايLCD  يا تبلت براي نمايش آخرين شماره نوبت هاي پذيرش شده سيستم صف روزانه

*نمايش آخرين شماره هاي فراخواني شده در باجه هاي پذيرش در نمايشگر سانترال

امکان تفکيک سالن هاي مختلف پذيرش

نمايش نوبت و درج زير نويس متفاوت روي نمايشگرهاي هر سالن به صورت مجزا

امکان بارگذاري ديتا به صورت بي سيم يا با پروتکل هاي با سيم

 بدون محدوديت در ابعاد و يا برند تلويزيونLCD  يا تبلت

 

نمايشگرهاي LCD  براي نمايش شماره نوبت بيماران حاضر در مطب پزشک يا بيماران مستقر در لابي

*نمايش آخرين شماره هاي فراخواني شده مطب پزشکان مستقر در يک لابي مشترک در نمايشگر سانترال و

امکان تفکيک سالن هاي مختلف و نمايش نوبت و داده هاي متفاوت و درج زير نويس مختلف روي نمايشگرهاي هر سالن به طور مجزا

با امکان تفکيک صدا و تصوير هر سالن با استاندارد بيمارستان سبز

امکان انتقال داده ها به صورت با سيم يا با استفاده از سيستم بي سيم و يا ترکيبي همزمان اين پروتکل ها با استفاده از يک نرم افزار فراخوان مشترک

 بدون محدوديت در ابعاد و يا برند تلويزيونLCD

 

نمايشگرهاي LCD  يا تبلت براي نمايش شماره نوبت بيماران پشت مطب پزشک  به طور مجزا

*نمايش آخرين نوبت فراخواني شده هر مطب به طور مجزا در نمايشگر لوکال پشت در اتاق پزشک

نمايش عکس، نام و تخصص پزشک، شماره اتاق و آخرين شماره نوبت ويزيت شده در مطب با درج زير نويس خاص همان اتاق به طور منحصر به فرد

بدون محدوديت در ابعاد و يا برند تلويزيونLCD

امکان نمايش داده ها بر روي تبلت

با استفاده از پروتکل هاي با سيم يا بي سيم و يا ترکيبي اين دو همزمان با هم براي بارگذاري اطلاعات هر نمايشگر