شرکت پویا پرتو پیشرفته

مشخصات استند نوبت دهي جهت صدور نوبت حضوري و سيستم صف


 

براي تحويل قبض نوبت در سيستم نوبت دهي حضوري ساده لازم است بيمار به يک گيت نوبت دهي مراجعه کند در مراکز با تعداد خدمات محدود از استندهاي نوبت دهي ساده استفاده مي شود. اين استندها به سيستم سخت افزاري و کليدهاي اخذ نوبت مجهز هستند. از اين نوع استندها براي نوبت دهي آزمايشگاه، سيستم نوبت دهي راديولوژي و سيستم صف مراکز بهداشت، مراکز پليس+10 و يا مراکزي با تعداد محدود خدمات قابل استفاده مي باشد.

مشخصات کلي استند نوبت دهي به شرح زير است:

  • مجهز به قاب و اسکلت زيبا و مقاوم براي سيستم نوبت دهي
  • در دو نوع استند ديواري و استند ايستاده
  • ابعاد نرمال شده استند نوبت دهيcm3 100*20*30
  • مجهز به پرينتر ترمال اتوکاتردار جهت تحويل قبض نوبت
  • مجهز به کليدهاي انتخاب نوبت
  • مجهز به سوئيچ شبکه براي ارتباط دستگاه­ها با کامپيوتر و نرم افزار نوبت دهي و سيستم صف
  • مجهز به اسپيکر استاندارد براي خروجي صدا جهت فراخوان صوتي نوبت
  • مناسب براي نوبت دهي و سامان دهي سيستم صف مراکز بهداشت، نوبت دهي آزمايشگاه و نوبت دهي پذيرش بستري، پذيرش ترخيص با تعداد خدمات محدود