شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار و سيستم صف راديولوژي

 

مزاياي استفاده از سيستم صف راديولوژي:

نوبت دهي بيمار در واحد راديولوژي يا اطلاعات مرکز تصويربرداري به محض ورود

عدم گم شدن دفترچه هاي بيمار

نظم دهي و نوبت دهي بيمار بدون بي نظمي در محيط تصويربرداري

سامان دهي پذيرش، سامان دهي جواب دهي و نظم دهي به قسمت هاي مختلف تصويربرداري از طريق تفکيک و يا ارجاع خودکار نوبت به واحدهاي MRI، سي تي اسکن، سونوگرافي، راديولوژي، ماموگرافي، راديوگرافي دندان، سنجش تراکم استخوان و يا ساير واحدهاي تصويربرداري

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف

امکان تفکيک نوبت دهي خدمات راديولوژي

امکان ترکيب نوبت دهي خدمات سيستم صف راديولوژي

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي  مرکز  تصويربرداري:

امکان تفکيک نوبت پذيرش، نوبت جواب دهي، نوبت خدمات تخصصي راديولوژي

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار عادي و VIP

امکان تفکيک و اولويت دهي پذيرش نوبت بر اساس اولويت بيمه

ارجاع خودکار نوبت بيمار به واحد خدمات تصويربرداري بعد از اتمام فرايند پذيرش به طور خودکار

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف بر روي قبض نوبت براي هر واحد تصويربرداري به طور مجزا

امکان نمايش طول صف پذيرش و طول صف جواب دهي در گيشه هاي پذيرش

امکان نمايش افراد منتظر در سيستم صف خدمات تصويربرداري

امکان تفکيک مراجعين خانم و آقا

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا در طبقات يا گيت هاي پذيرش مختلف

امکان فراخوان نوبت هر واحد خدمات تصويربرداري در اتاق مربوطه به طور مجزا

امکان نمايش آخرين نوبت هاي خدمات گرفته در نمايشگرهاي LCD مربوط به خدمات راديولوژي، ام آر آي، سونو، راديو دندان، سنجش تراکم استخوان، مامو و ساير واحدهاي خدمات تخصصي

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف

امکان استفاده از سيستم هاي غيرحضوري شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک براي رزرو نوبت مرکز راديولوژي و تصويربرداري

سامانه اطلاع رساني پيامک انبوه

نمودار کلی: