شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در سيستم صف مطب پزشک

مزاياي استفاده از سيستم نوبت دهي مطب:

نوبت دهي بيمار در مطب بدون معطلي و به محض ورود

رضايت مندي بيمار و جلوگيري از سرگرداني بيمار در مطب

سامان دهي انواع بيمار  

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف

امکان تفکيک خدمات در مطب

عدم سوال هاي پي در پي ناشي از بي اطلاعي مراجعين به کمک سامانه مديريت صف مطب

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي مطب:

امکان تفکيک نوبت بيمار VIP و اورژانسي و عادي

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار در سيستم صف با اعمال تفکيک و رده بندي نوع خدمات

فراخوان نوبت خودکار از طريق تبلت، اپليکيشن موبايل يا دستگاه فراخوان نوبت مطب

نشان دادن تعداد افراد منتظر در صف بر روي قبض نوبت به تفکيک نوع خدمت

امکان نمايش طول صف در مطب پزشک

امکان احضار پرستار

فراخوان منشي به مطب پزشک

امکان نمايش شماره نوبت در نمايشگر LCD پشت در مطب

امکان نمايش شماره نوبت در نمايشگر LCD سانترال در سالن انتظار

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف

امکان استفاده از سيستم هاي غيرحضوري شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک براي رزرو نوبت مطب پزشک

نمودار کلی: