شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در سيستم صف داروخانه


مزاياي استفاده از سيستم نوبت دهي داروخانه:

نوبت دهي بيمار در داروخانه بدون معطلي و به محض ورود

عدم گم شدن دفترچه هاي بيمار

سامان دهي باجه پذيرش نسخه، سامان دهي تحويل دارو با اطلاع رساني به موقع و سريع به مراجعه کننده

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف

امکان تفکيک باجه آرايشي بهداشتي يا تک قلم دارو از باجه اصلي پذيرش نسخه داروخانه

عدم سوال هاي پي در پي ناشي از بي اطلاعي مراجعين به کمک سامانه مديريت صف داروخانه

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي داروخانه:

امکان تفکيک نوبت پذيرش نسخه، بيمار VIP و اورژانسي، تک قلم دارو و آرايشي بهداشتي

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار در سيستم صف داروخانه

فراخوان نوبت خودکار گيشه تحويل دارو بعد از اتمام فرآيند پذيرش و نسخه پيچي

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف بر روي قبض نوبت

امکان نمايش طول صف پذيرش

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا

امکان فراخواني شماره نوبت در نمايشگر LCD سانترال

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف داروخانه