شرکت پویا پرتو پیشرفته

سيستم نوبت دهي کلينيک ویژه

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي کلينيک:

امکان تفکيک نوبت پذيرش براي پزشکان، تخصص ها، درمانگاه هاي مختلف

امکان تعريف و محدوديت نوبت در درمانگاه ها و پزشکان مختلف در گروه هاي مختلف براي سيستم صف

امکان تعريف شيفت درمانگاه و شيفت کلينيک در بازه زماني مختلف براي صف درمانگاه يا سيستم صف کلينک

امکان تعريف و دسته بندي و اولويت بندي نوبت و سيستم نوبت دهي براي انواع بيمار

امکان درج تصوير پزشک و نام پزشک و نام تخصص در سيستم صف

امکان نمايش تصوير تخصص در سيستم نوبت دهي سريتا

امکان نمايش فراخوان نوبت در نمايشگرهاي LED

امکان نمايش فراخوان نوبت در نمايشگرهايLCD

امکان نمايش اطلاعات در نمايشگرهاي پشت در مطب پزشک

امکان فراخوان صوتي نوبت بيمار در لابي هاي بيمارستان

امکان انتقال و ارجاع نوبت در سيستم صف

فراخواني صوتي به اتاق پزشک

امکان مديريت بيماران ويژه و تخصيص نوبتVIP در سيستم نوبت دهي حضوري

امکان فراخوان نوبت خودکار، از يک تخصص خاص و يا شماره دهي نوبت در پذيرش

قابليت نوبت دهي به بيمار رزرو شده براساس پروتکل FIFO با هر روش رزرو نوبت

قابليت نوبت دهي توسط نرم افزار نوبت دهي حضوري سريتا براي بيماران ويژه و خاص

نوبت دهي حضوري سريتا و ارجاع کليه مراجعان به يک گيت نوبت دهي

امکان دريافت شناسه براي تحويل قبض نوبت به سيستم صف

امکان نوبت دهي به بيماران رزروي توسط دستگاه نوبت پرداز تاچ اسکرين

کنترل سيستم صف چند مرحله اي

قابليت تغيير متن برگه پرينت سيستم صف و درج زيرنويس هاي مختلف در قبض نوبت

قابليت تغيير متن و محتوي نمايشگرهاي مطب پزشکان و فراخوان مطب ها

ارتباط سيستم نوبت دهي با HIS مراکز درماني (ارتباط با HIS)

امکان گزارش گيري داشبورد مديريتي در سيستم صف و سامانه نوبت دهي سريتا

درج تعداد افراد منتظر در صف و نيز مدت زمان انتظار بيمار روي برگه پرينت نوبت

کنترل نمايشگرهاي مرکزي از طريق سيستم با سيم يا  سيستم بي سيم در لابي بيمارستان و لابي درمانگاه

کنترل نمايشگر پشت باجه پذيرش به صورت با سيم و بي سيم

کنترل نمايشگر به صورت با سيم و بي سيم مطب پزشکان در سيستم صف سريتا

تنظيم رنگ، فونت و سايز ارقام نمايشگر

امکان گزارش گيري  سيستم نوبت دهي صف سريتا

امکان تعريف کاربران با سطوح دسترسي مختلف

امکان فراخوان شماره بيمار از طريق نرم افزار اندرويد

امکان فراخوان نوبت بيمار بر اساس اپليکيشن موبايل براي مطب پزشکان يا باجه پذيرش

اماکن فراخواني نوبت توسط منشي و کنترل فراخوان نوبت همزمان چند اتاق با هم

داشبورد مديريتي براي گزارش سازهاي مبتني بر طرح تحول نظام سلامت

سامانه گزارش مديريتي با امکان طراحي گزارش هاي خاص براي  وضعيت نوبت درمانگاه، نوبت کلينيک تخصصي، نوبت مطب و يا نوبت پذيرش و ساير واحدهاي خدمات دهنده

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار عادي و VIP

ارجاع خودکار نوبت بيمار به ساير واحدهاي خدمات در صورت نياز

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف بر روي قبض نوبت

امکان نمايش طول صف پذيرش بستري و طول صف ترخيص در گيشه هاي پذيرش

امکان تفکيک مراجعين خانم و آقا

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو تلفني،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو اينترنتي،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو پيامک،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو USSD،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو اپليکيشن نوبت دهي،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو SMS،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم اپليکيشن رزرو،

امکان رزرو نوبت از طريق سيستم رزرو اپليکيشن نوبت دهي،فراخوان نوبت بيمار از طريق سيستم نوبت دهي درمانگاه

امکان فراخوان نوبت با اولويت از پيش تعريف شده براي بيمار VIP و اورژانسي و عادي و يا موارد تعريف شده ديگر

فراخوان نوبت خودکار از طريق تبلت، اپليکيشن موبايل يا دستگاه فراخوان نوبت مطب

امکان تفکيک خدمات مختلف و ارجاع خودکار به ساير قسمت هاي کلينيک

امکان فراخوان شماره بيمار با تاخير

امکان فراخواني بيمار به دفعات در صورت عدم حضور

امکان نمايش طول صف در مطب پزشکان

امکان احضار پرستار

فراخوان منشي به مطب پزشک

امکان نمايش شماره نوبت در نمايشگر LCD پشت در اتاق پزشک

امکان نمايش شماره نوبت در نمايشگر LCD سانترال در سالن انتظار

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبتدهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف

امکان استفاده از سيستم هاي غيرحضوري شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک براي رزرو نوبت درمانگاه