شرکت پویا پرتو پیشرفته

رزرو پيامکي


با توجه به استفاده روز افزون تلفن همراه و پيامک يکي ديگر از روش هاي مناسب براي رزرو نوبت بيمار به صورت نوبت دهي غيرحضوري پيامکي است.

مشخصات کلي سيستم رزرو پيامک به شرح زير است:

امکان اخذ نوبت براي درمانگاه، کلينيک و پزشک از طريق رزرواسيون پيامک

امکان حذف نوبت در سيستم رزرو غيرحضوري SMS

امکان رزرو نوبت با استفاده از شماره نظام پزشکي پزشک

با توجه به ارتباط و تبادل اطلاعات از طريق تلفن همراه، امکان اطلاع رساني نوبت، يادآوري نوبت هاي گرفته شده از طريق رزرو پيامکي و اطلاع رساني برنامه هاي کنسل شده پزشکان از طريق سامانه اطلاع رساني پيامک

امکان اعمال هرگونه محدوديت براي نوبت دهي و رزرو بيمار يا کلينيک براي سامانه رزرو پيامک درمانگاه

برنامه ريزي و  بارگذاري اطلاعات سيستم رزرو پيامکي از طريق هسته مرکزي سامانه خودکار نوبت دهي سخن