شرکت پویا پرتو پیشرفته

رزرو تلفني


سامانه رزرو تلفني يکي از ابزارهاي بسيار مفيد رزرو نوبت براي مراکز درماني با ازدحام بالاي مراجعين است.

به دليل دسترسي ساده تلفن براي عموم شهروندان اين روش قابل استفاده براي نوبت دهي غيرحضوري مي باشد.

مشخصات کلي سيستم رزرو تلفني به شرح زير است:

امکان اخذ نوبت براي درمانگاه، کلينيک و پزشک

امکان حذف نوبت در سيستم رزرو غيرحضوري تلفني

امکان اخذ نوبت با استفاده از شماره نظام پزشکي پزشک

امکان شنيدن همه ي نوبت رزرو شده بيمار از طريق سيستم تلفن گويا

امکان شنيدن هر نوع پيام خاص تلفني

برنامه ريزي و بارگذاري داده ها در زمان مشخص و در بازه زماني از پيش تعريف شده در سيستم رزرو تلفني

امکان اخذ شناسه بيمار از طريق تلفن گويا براي تاييد نوبت دهي

امکان اخذ شماره تلفن همراه براي اطلاع رساني نوبت، يادآوري نوبت هاي اخذ شده و اطلاع رساني برنامه هاي کنسل شده پزشکان از طريق سامانه اطلاع رساني پيامک

امکان اعمال هرگونه محدويت براي نوبت دهي و رزرو بيمار يا کلينيک

امکان اتصال به تلفن هاي داخلي براي برقراري ارتباط با منشي هاي برخي درمانگاه ها جهت دريافت نوبت ويژه

برنامه ريزي و بارگذاري اطلاعات سيستم رزرو تلفني از طريق هسته مرکزي سامانه خودکار نوبت دهي سخن