شرکت پویا پرتو پیشرفته

اپليکيشن اندرويدي

با توجه به استفاده روز افزون نرم افزارهاي اپليکيشن موبايل اين شرکت اقدام به توليد و توسعه نرم افزار در خصوص سيستم رزرو غيرحضوري مراکز درماني با استفاده از اپليکيشن موبايل نموده است. اين روش نيز به عنوان شيوه جديد وقت دهي بيمارستان، وقت دهي درمانگاه، نوبت دهي آزمايشگاه، نوبت دهي راديولوژي و وقت دندانپزشکي و به طور کلي هرگونه نظم دهي اوليه در مراکز درماني در حوزه سرويس هاي ارزش افزوده موبايل مي باشد.

به عبارت ديگر از اپليکيشن رزرو نوبت به عنوان مکمل ساير روش هاي رزرو نوبت غيرحضوري و مکمل شيوه هاي سنتي رزرو نوبت مثل سيستم هاي رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک و رزرو اپراتوري در اختيار کاربران قرار مي گيرد.

مشخصات کلي اپليکيشن رزرو نوبت به شرح زير است:

امکان اخذ نوبت براي درمانگاه، کلينيک و پزشک

امکان حذف نوبت در سيستم رزرو غيرحضوري

امکان رزرو نوبت با استفاده از شماره نظام پزشکي پزشک

با توجه به ارتباط و تبادل اطلاعات از طريق تلفن همراه، امکان اطلاع رساني نوبت، يادآوري نوبت هاي گرفته شده با ارسال پيامک انبوه و اطلاع رساني برنامه هاي کنسل شده پزشکان از طريق سامانه اطلاع رساني SMS

امکان اعمال هرگونه محدويت براي نوبت دهي و رزرو بيمار يا کلينيک براي سامانه رزرو نوبت

امکان پرداخت غيرحضوري نوبت از طريق پرداخت غيرحضوري

برنامه ريزي و  بارگذاري اطلاعات از طريق هسته مرکزي سامانه خودکار نوبت دهي سخن